Aktuality

Napísali o nás....

21.01.2015 21:10
zvolen.sme.sk/c/7599218/byty-pocet-obyvatelov-zdvojnasobili.html

Voľba hlavného kontrolóra

08.01.2015 15:27
Voľba hlavného kontrolóra.doc (619008) - vyvesené dňa 8.1.2015

Vianočný a novoročný vinš

22.12.2014 10:14

Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

09.12.2014 15:03
Pozvánka na ustanovujúce obecné zastupiteľstvo   Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva, ktoré sa...

Pozvánka na Vianočné trhy

28.11.2014 12:50
Srdečne vás pozývame na Vianočné trhy, ktoré sa budú konať v piatok 5. decembra od 14.00 hod do 16.30 hod. v priestoroch obecnej tržnice. Program: 14.00 hod. otvorenie Vianočných trhov, príchod Mikuláša na koči 14.30 Vianočné trhy, vystúpenie FS Hrozienka 16.30 ukončenie Vianočných trhov...

Oficiálne výsledky volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteľsta + fotogaléria

16.11.2014 12:24
K hlasovacím urnám v našej obci pristúpilo 450 voličov.  Počet osôb zapísaných v zozneme voličov 709. Volebná účasť 63,46 %. Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce 443. Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva...

Vykurovacia sezóna - usmernenie

12.11.2014 13:16
Používanie palivových spotrebičov vo vykurovacom období   Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presviedča štatistika požiarovosti.   Veľa...

Predseda vlády Róbert Fico a minister vnútra Róbert Kaliňák verejne poďakovali starostovi obce.

04.11.2014 18:28
  Predseda vlády SR  a minister vnútra Róbert Kaliňák ďakujú obci  Hontianske Moravce    a  jej starostovi,  že ako prvá obec na Slovensku si objednala služby cez    najtransparentnejší,  protikorupčný systém.  Jedná sa o služby a...
<< 61 | 62 | 63 | 64 | 65 >>