Aktuality

Lekáreň Hontianske Moravce - otvorenie

16.01.2017 10:07
V našej obci Hontianske Moravce bola dňa 5.1.2017 v priestoroch kaštieľa  slávnostne otvorená lekáreň. Pri otvorení lekárne bola prítomná  p. Mgr. Miroslava Turňová - majiteľka starosta obce Ing. Rudolf Gabryš, MUDr. Ivan Hulina a ďalší. Zriadením a otvorením lekárne pribudla v...

Informácia o zverejnení Zmluvy o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/99

10.01.2017 15:20
V súlade s článkom 7, ods. 7.1 Zmluvy o poskytnutí NFP Vám oznamujeme, že predmetná zmluva bola dňa 05.01.2017 zverejnená Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv a teda účinná je od 06.01.2017.   Link: https: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2761823&l=sk

Rozpočet 2017

10.01.2017 09:51
rozpočet 2017 výdavky-zverej..xls (97280) rozpočet 2017 príjmy- zverej..xls (59904)  

Prianie k vianočným sviatkom

21.12.2016 13:36

Stanovisko starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce Hontianske Moravce k Petícii na zastavenie projektu Zberný dvor Hontianske Moravce

19.12.2016 12:45
Stanovisko starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva obce Hontianske Moravce k Petícii na zastavenie projektu Zberný dvor Hontianske Moravce  V Hontianskych Moravciach, dňa 13.12.2016 Petičný výbor v zastúpení JUDr. Hana Chrienová   OTVORENÝ LIST. Vážená JUDr. Hana...

Návrh rozpočet 2017 - 2019

13.12.2016 15:26
návrh rozpočtu 2017 výdavky-zverej..xls (90112) návrh rozpočtu 2017 príjmy- zverej..xls (51200) rozpočtové opatrenie č. 2. - 2016.xls (34816)  

Návrh VZN 3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby

13.12.2016 09:34
VZN 2016 - opatrovateľská služba .rtf (112699) - návrh

Návrh VZN 4/2016

13.12.2016 08:50
VZN škola2017.doc (50688)
<< 62 | 63 | 64 | 65 | 66 >>