Oznam - očkovanie psov

27.04.2018 10:30

Oznamujeme vám, že  v utorok 1. mája 2018 bude v našej obci MVDr. Strinka 

vykonávať povinné očkovanie psov.

Očkovanie sa bude konať od 8.30 hod. do 9.00 hod.  pri obecnom úrade 

a od 9.00 hod. do 9.30 hod. v Opatových Moravciach pri Klube dôchodcov.

Cena za vakcínu /besnota/ 5€.