INFORMAČNÁ POVINNOSŤ informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

25.05.2018 14:02

Ochrana osobných údajov na web INFORMAČNÁ POVINNOSŤ.docx (59943)