Pozvánka

28.05.2018 10:03

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany v spolupráci s obcou Hontianske Moravce vás pozýva na Obvodové kolo previerky pripravenosti Dobrovoľných hasičských zborov, ktoré sa bude konať v sobotu 2. júna od 8.00 hod. na našom futbalovom ihrisku.
Spolu bude súťažiť 13 družstiev. 
Našu obec bude reprezentovať družstvo mužov 
a dorasteniek – Martinka Lietavová – veliteľ, Rebeka Ľuptáková, Sarah Kováčová, Diana Hroncová, Evka Štefková, Valéria Štefková, Miška Baláková, Emília Korčeková
a Mirka Jeloková. 
Veríme, že prídete podporiť naše dievčatá a chlapcov  
Počas fandenia si budete môcť pochutnať na kofole či pivku.