Aktuality

Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

09.12.2014 15:03
Pozvánka na ustanovujúce obecné zastupiteľstvo   Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva, ktoré sa...

Pozvánka na Vianočné trhy

28.11.2014 12:50
Srdečne vás pozývame na Vianočné trhy, ktoré sa budú konať v piatok 5. decembra od 14.00 hod do 16.30 hod. v priestoroch obecnej tržnice. Program: 14.00 hod. otvorenie Vianočných trhov, príchod Mikuláša na koči 14.30 Vianočné trhy, vystúpenie FS Hrozienka 16.30 ukončenie Vianočných trhov...

Oficiálne výsledky volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteľsta + fotogaléria

16.11.2014 12:24
K hlasovacím urnám v našej obci pristúpilo 450 voličov.  Počet osôb zapísaných v zozneme voličov 709. Volebná účasť 63,46 %. Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce 443. Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva...

Vykurovacia sezóna - usmernenie

12.11.2014 13:16
Používanie palivových spotrebičov vo vykurovacom období   Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presviedča štatistika požiarovosti.   Veľa...

Predseda vlády Róbert Fico a minister vnútra Róbert Kaliňák verejne poďakovali starostovi obce.

04.11.2014 18:28
  Predseda vlády SR  a minister vnútra Róbert Kaliňák ďakujú obci  Hontianske Moravce    a  jej starostovi,  že ako prvá obec na Slovensku si objednala služby cez    najtransparentnejší,  protikorupčný systém.  Jedná sa o služby a...

Výstavba chodníkov popri hlavnej cesty

31.10.2014 08:15
Začiatkom tohto týždňa (od 27. októbra) sa v našej obci začalo s I. etapou výstavby chodníkov. Jedná sa o chodník od ul. Rozmarínová smerom na obecný úrad. Chodník nám  každým dňom vyzerá lepšie a lepšie.

Rekonštrukcia cesty do cintorína v Kostolných Moravciach

29.10.2014 14:04
V stredu 29. októbra sa konala rekonštrukcia cesty do cintorína v Kostolných Moravciach. Pripájame fotografie z tejto rekonštrukcie a veríme, že táto cesta bude slúžiť k spokojnosti nám všetkým.

Oznam pre kandidátov na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva

24.10.2014 15:15
Oznamujeme kandidátom na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva,že miesto na vylepovanie volebných plagátov v našej obci je na tabuli, ktorá je umiestnená na starej predajni potravín (ul. Bohuslava Tablica 29/1).  
<< 53 | 54 | 55 | 56 | 57 >>