Miera triedenia obce za rok 2018

28.02.2019 14:45

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za kalendárny rok 2018.

 

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu i úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 je 17,70%.

 

Výpočet miery triedenia za rok 2018.xlsx (21339)