Vážení občania dávame Vám 

do pozornosti:

Sčítanie obyvateľov, bytov a domov 2021

 • V dňoch od 15. 02 2021 do 31.03.2021 sa na území Slovenskej republiky vykoná elektronické sčítanie obyvateľstva.
 • Všetci tí, ktorí majú možnosť sa sami sčítať prostredníctvom internetu, je potrebné aby tak urobili v tomto termíne.
 • Ak v domácnosti žije viac členov, je potrebné aby si členovia pomohli navzájom s týmto sčítaním.
 • Tie domácnosti, v ktorých nie je možné aby sa členovia sami sčítali, t.j. nemôžu sa lebo nemajú prístup na internet , alebo nevedia sa sčítať sami,  toto sčítanie im pomôžu vykonať tvz. mobilný sčítací asistenti a to v čase od 1.4.2021 do 31.10.2021.
 • Mená asistentov budú včas oznámené. Títo po dohode, prídu do Vašej domácnosti so zariadením – tabletom – a pomôžu Vám s týmto sčítaním.
 • Sčítanie je povinné (§ 8, § 29 a 30 zákona 223/2019) 
 • Sčítanie je výlučne elekronické a integrované.
 •  Formulár má 14 otázok, ku všetkým otázkam budú vysvetlivky.     

Sčítací formulár : 

eso.scitanie.sk/sk

 

Upozornenie pre seniorov : 

Určite ste v médiách zachytili informáciu, že v období od 15. februára do 31. marca 2021prebieha na Slovensku elektronické sčítanie obyvateľstva, pri ktorom sa obyvateľ sčíta sám alebo pomocou blízkej osoby prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke www.scitanie.sk. 

Ak sa občan nemôže alebo nevie sčítať sám, môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď navštívi kontaktné miesto zriadené obcou/mestom, kde ho sčíta stacionárny asistent, alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

 

V tejto súvislosti upozorňujeme najmä seniorov, aby boli obzvlášť obozretní a nenaleteli podvodníkom, ktorí by sa mohli vydávať za mobilných asistentov. Riaďte sa prosím nasledovnými radami:

 • ak potrebujete pomoc mobilného asistenta,telefonicky kontaktujte obec, mesto alebo call centrum,

 • dôležité:VY telefonicky kontaktujete obec so žiadosťou o mobilného asistenta, nikdy nie naopak,

 • dohodnite si presný čas príchodu mobilného asistenta a zapíšte si jeho meno a priezvisko,

 • po príchode požiadajte mobilného asistenta, aby sa preukázal preukazom asistenta sčítania(je to jeho povinnosť) a skontrolujte si, či vás naozaj navštívila osoba, ktorej údaje ste si predtým zapísali,

 • inú osobu do svojho obydlia nevpúšťajte a ani jej neposkytujte svoje osobné údaje,

 • v prípade podozrenia z podvodného konania, kontaktujte políciu na čísle 158.

 

Asistované sčítanie bude prebiehať v období od 1. apríla do 31. októbra 2021.

 

Aktuality

Voľby do VÚC 9.novembra 2013

18.10.2013 08:07
Zoznam kandidátov na predsedu BBSK a poslancov BBSK. ZK_VO5_poslanci.pdf (99347) ZK_predseda.pdf (94865)

Protipovodňové opratrenia

06.10.2013 18:28
V uplynulých dňoch sa v našej obci vykonávali protipovodňové opratrenia, ktoré boli realizované na konci Rozmarínovej ulici v blízkosti lavičky, ktorá spája Rozmarínovú a Opatovskú ulicu. Práce realizovali pracovníci z Povodia Hrona a veríme, že počas vyššej hladiny nášho potoka na jar nás práve...

Modernizácia detského ihriska pri bytovkách

03.10.2013 10:24
Určite ste si všimli, že v uplnynulých dňoch sa v našej obci začalo s modernizáciou detského ihriska pri bytovkách. Zmodernizované ihrisko bude oplotené, bude mať drevený domček, hojdačky a iné zaujímavosti, aby mamičky so svojimi deťmi mali kam chodiť a aby sa nemuseli o svoje ratolesti báť,...

Memorandum o spolupráci

08.07.2013 14:23
V pondelok 8. júla na pôde obecného úradu v Hontianskych Moravciach bolo v doobedňajších hodinách slávnostne podpísané Memorandum o vzájomnej spolupráci na projekte „Predškolská výchova detí” medzi Obcou Hontianske Moravce, Poľnohospodárskym družstvom Hontianske Moravce...

Upozornenie

10.06.2013 14:20
Upozornenie.doc (1588224)

Zmluva o poskytovaní služieb

13.02.2013 09:13
Zmluva audit.pdf (721398)

Správa o kriminalite v obci za rok 2012

10.02.2013 21:29
 
<< 50 | 51 | 52 | 53 | 54