Plánované kultúrno spoločenské podujatia v obci na rok 2019

12.03.2019 08:16

Obec Hontianske Moravce

Kultúrno –športové podujatia 2019

                                                          Obec Hontianske Moravce

                                 Kultúrno –športové podujatia  2019                                                           

Termín podujatia

 

Názov

čas

Organizátor

 

15.3.2019

       MDŽ

15.00 hod.

Obec HM - Jednota dôchodcov+ZŠ s MŠ Hont. Moravce

27.4.2019

Upracme si spolu obec

od 9.00 hod.

Obec HM+ZŠ s MŠ Hont. Moravce+Jednota dôchodcov.

3.5.2019

Stavanie mája v obci

15.30 hod.

Obec HM+ZŠ s MŠ Hont. Moravce+ Jednota dôchodcov.

7.5.2019

Deň víťazstva nad fašizmom

15.30hod.

Obec HM+ZŠ s MŠ Hont. Moravce+ Jednota dôchodcov.

10.5.2019

Deň matiek

15.30 hod.

Obec HM+ZŠ s MŠ Hont. Moravce.

1.6.2019

MDD- Z rozprávky do rozorávky + 70 výročie narodenia Jara Filipa

od 15.00 hod.

Obec HM+ZŠ s MŠ a ZUŠ Hont. Moravce+ Jednota dôchodcov.

Jún

 

Deň otcov - Športový turnaj rodičia -deti .

Tretí júnový víkend.

ZŠ s MŠ Hont. Moravce.

20.7.2019

Beh zdravia ulicami obce

 

 

Obec HM +Jednota dôchodcov+ZŠ s MŠ Hont. Moravce.

September

 

Plameň

 

Obec HM+ZŠ s MŠ Hont. Moravce.

 September

 

250. výročie narodenia B.Tablica

 

Ev. cirkev+ ZŠ s MŠ Hont. Moravce.

Október

 

Mesiac úcty k starším

 

ZŠ s MŠ Hont. Moravce + penzión SED.

6.12.2019

Mikuláš v obci

Vianočné trhy pri obecnej tržnici

od 15.00 hod.

Obec HM +ZŠ s MŠ Hont. Moravce.

31.12.2019

 

Silvester 2019

24.00 hod.

Všetci občania obce HM

 

Kalendár podujatí môže byť dopĺňaný ďalšími kultúrno-spoločenskými a športovými podujatiami, ktoré budú zverejnené na web stránke obce a káblovej televízii priebežne.

Pripravované podujatia: Uvítanie detí do života – obec HM , Stretnutie jubilantov – Jednota dôchodcov.