Meniny na web

Aktuality

Oznam - voľby prezidenta

19.02.2019 14:58
Oznamujeme občanom, ktorí sa počas dňa volieb nemôžu zúčastniť volieb v mieste trvalého pobytu / ak budete na dovolenke, v škole.../, môžu si požiadať o vydanie hlasovacieho lístka a to buď telefonicky, osobne alebo emailom /urad@moravce.sk/ Osobne treba požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v...

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

18.02.2019 14:12
KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 16. marca 2019     1.   Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín     2.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka,...

Pozvánka - zabíjačkové hody

18.02.2019 08:14
Vážení občania, srdečne vás pozývame na Zabíjačkové hody, ktoré sa budú konať v sobotu 2. marca. v priestoroch obecnej tržnice. Môžete sa tešiť na tradičné domáce klobásky, jaternice, kapustnicu ...  Ochutnávka zabíjačkových dobrôt bude cca od 12.00 hod. Tešíme sa na vás   

Doručovanie delegačných listín - Voľby prezidenta 2019

29.01.2019 09:02
Oznamujeme vám, že emailová adresa na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Obci Hontianske Moravce je urad@moravce.sk.

Zber, separácia a recyklácia použitých batérii a akumulátorov

09.01.2019 09:14
info letak mach insa novy (1).docx (137334)

Oznam - zber plastov

07.01.2019 15:42
Oznamujeme vám, že v stredu 9.1.2019  v čase od 8.00 hod. sa v našej obci bude vykonávať zber plastov a papiera. Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku. Časopisy a noviny zviažte zvlášť a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež pred dom  alebo...

Oznamy k dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za TKO

04.01.2019 10:04
1.    Daňovníci, ktorí nadobudli/predali  nehnuteľnosti, pozemky v roku 2018 sú povinní prísť na obecný úrad nahlásiť všetky zmeny najneskôr  do 31.januára 2019. Netýka sa to pozemkov, ktoré sú v nájme PD Hontianske Moravce.   2.    Žiadame...

Oznam - výberové konanie

04.01.2019 09:58
Zriaďovateľ – Obec Hontianske Moravce podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základnej školy s...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>