Meniny na web

Aktuality

Zber, separácia a recyklácia použitých batérii a akumulátorov

09.01.2019 09:14
info letak mach insa novy (1).docx (137334)

Oznam - zber plastov

07.01.2019 15:42
Oznamujeme vám, že v stredu 9.1.2019  v čase od 8.00 hod. sa v našej obci bude vykonávať zber plastov a papiera. Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku. Časopisy a noviny zviažte zvlášť a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež pred dom  alebo...

Oznam

07.01.2019 15:19
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. oznamuje, že v dňoch 9., 10. a 11.1.2019  /streda, štvrtok, piatok/ bude pracovník spoločnosti odpisovať stav vodomerov v rodinných domoch. Prosíme Vás aby ste sprístupnili vodomerné šachty a zatvorili psov.  

Oznamy k dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za TKO

04.01.2019 10:04
1.    Daňovníci, ktorí nadobudli/predali  nehnuteľnosti, pozemky v roku 2018 sú povinní prísť na obecný úrad nahlásiť všetky zmeny najneskôr  do 31.januára 2019. Netýka sa to pozemkov, ktoré sú v nájme PD Hontianske Moravce.   2.    Žiadame...

Oznam - výberové konanie

04.01.2019 09:58
Zriaďovateľ – Obec Hontianske Moravce podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základnej školy s...

ROZHODNUTIE OU BB KRAJA

21.12.2018 09:09
ROZHODNUTIE OU BB KRAJA RIUS 1_2.doc (224256)

Pozvánka

11.12.2018 09:27

Oznam - zber plastov

03.12.2018 09:10
Oznamujeme vám, že v stredu 5.12.2018 v čase od 7.30 hod. sa v našej obci uskutoční zber plastov a papiera. Vrecia s plastmi riadne zaviazané  vyložte pred dom alebo bytovku. Časopisy a noviny zviažte zvlášť a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež pred dom, alebo bytovku. Ďakujeme, že sa...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>