Meniny na web

Aktuality

Beh zdravia 21. ročník

04.07.2019 11:02
Beh zdravia - časový plán 21.ročník.doc (34816) Beh zdravia propozície 21.ročnik.doc (54784) Beh zdravia 21.ročník bež.kategórie.xls (38400)

Oznam - zber plastov

01.07.2019 13:58
Oznamujeme vám, že v stredu 3.7.2019 sa v našej obci uskutoční zber plastov a papiera. Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku. Do plastov patria: stlačené alebo zošliapnuté plastové fľaše, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly...

Pozvánka obecné zastupiteľstvo

24.06.2019 10:55
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo   Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať   dňa...

Oznam okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru vo Zvolene

12.06.2019 10:36
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre okresy Zvolen, Detva a Krupina.pdf (196590)

Návrh Záverečný účet obce za rok 2018

10.06.2019 13:34
Návrh Záverečný účet obce za rok 2018.doc (410624)

Oznam - zber plastov

10.06.2019 10:41
Oznamujeme vám, že v stredu 12.6.2019 od cca 7.30 hod.  bude v našej obci zber plastov a papiera. Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku. Časopisy a noviny zviažte zvlášť a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež pred dom alebo bytovku. Ďakujeme, že sa zapájate do...

Návrh VZN

10.06.2019 08:57
VZN 32019.doc (85504)  návrh VZN o verejnej kanalizácii a odpadových vodách zverejnené 10.6.2019 VZN o znečisťovaní ovzdušia (1) návrh.doc (46592) návrh zverejnené 10.6.2019 VZN.docx (23039)   NÁVRH o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku...

MDD v našej obci

04.06.2019 13:36
Dňa 2.6.2019 usporiadala ZŠ s MŠ Hontianske Moravce v spolupráci s obecným úradom zábavno - kultúrne popoludnie  pri príležitosti MDD pre všetky deti  a mládež z našej, ale aj zo susedných obcí. Každé zo zúčastnených detí sa mohlo zapojiť do rôznych súťažných disciplín, a tak získať...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>