Archív článkov

Zasadnutie OZ 12.12.2010

15.12.2010 20:59
Zápisnica 12.12.2010.pdf (30,1 kB)  

Určenie počtu poslancov OZ

27.09.2010 20:53
Určenie počtu poslancov OZ.pdf (20,3 kB)  

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

27.09.2010 20:50
Rokovací poriadok OZ.pdf (51,4 kB)  

VZN č. 1/2010 O nakladaní s KO a drobným stavebným odpadom

20.04.2010 18:24
1 2010.pdf (49,1 kB)  

VZN č. 2/2009 O podmienkach držania psov na území obce

20.10.2009 18:19
2 2009.pdf (379,2 kB)  

Hlavný kontrolór

25.02.2009 17:27
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva...

VZN č. 2/2008 O miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

02.01.2009 18:15
2 2008.pdf (62,8 kB)  

Prehľad predpisov

12.12.2008 17:18
Prehľad predpisov nižšej právnej sily, podľa ktorých obec a jeho orgány konajú a rozhodujú alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k obci: - všeobecné záväzné nariadenia Obce Hontianske Moravce (ďalej len VZN) - príkazy starostu obce Najdôležitejšími zákonmi,...

Smernica - Zavedenie Eura

30.06.2008 19:42
Smernica Zavedenie Eura.pdf (322,4 kB)  

VZN č. 1/2007 O prevádzkovom poriadku pohrebiska

30.12.2007 18:06
1 2007.pdf (360 kB)  
Záznamy: 901 - 910 zo 910
<< 87 | 88 | 89 | 90 | 91