Oznam pre kandidátov na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva

24.10.2014 15:15
Oznamujeme kandidátom na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva,že miesto na vylepovanie volebných plagátov v našej obci je na tabuli,
ktorá je umiestnená na starej predajni potravín (ul. Bohuslava Tablica 29/1).