Podpora opatrovateľskej služby

06.10.2014 14:23
Obec Hontianske Moravce v rámci projektu Podpora opatrovateľskej služby vytvorila 3 nové miesta na pozíciu opatrovateľ/opatrovateľka.
Jedná sa o prácu na plný úväzok. Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem pracovať na tejto pracovnej pozícii, aby najneskôr do 17.10.2014/piatok/
doručili na obecný úrad v uzavretej obálke :motivačný list, životopis
doklad o absolvovaní opatrovateľského kurzu, prípadne doklad o ukončenom zdravotníckom vzdelaní alebo potvrdenie o tom, že v minulosti niekoho opatrovali
Uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor, ktorý bude v  pondelok 20.10.2014