Podpora opatrovateľskej služby

01.10.2014 08:19

Naša obec sa zapojila do národného projektu s názvom " Podpora opatrovateľskej služby". Výsledok je, že sme boli úspešní. Týmto projektom môže obec vytvoriť tri pracovné miesta : opatrovateľ/opatrovateľka.

Prostredníctvom projektu sa v našej obci zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov a zároveň sa podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite a zníži sa dopyt po inštitucionálnej starostlivosti. Všetky potrebné informácie budú zverejnené na informačnej tabuli, v káblovej televízií sa na stránke obce.