Archív článkov

Záverečný účet obce za rok 2010

30.06.2011 19:45
Záverečný účet za rok 2010.pdf (144,3 kB)  

VZN č. 1/2011 O miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobný stavebný odpad

15.01.2011 18:31
1 2011.pdf (65,6 kB)  

Poverenie poslanca OZ zasupovaním starostu

28.12.2010 21:06
Poverenie poslanca OZ zastupovaním starostu.pdf (20,7 kB)  

Ustanovujúce zasadnutie OZ 21.12.2010

28.12.2010 21:04
Uznesenia 21.12.2010.pdf (22,3 kB)  

Zasadnutie OZ 12.12.2010

15.12.2010 20:59
Zápisnica 12.12.2010.pdf (30,1 kB)  

Určenie počtu poslancov OZ

27.09.2010 20:53
Určenie počtu poslancov OZ.pdf (20,3 kB)  

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

27.09.2010 20:50
Rokovací poriadok OZ.pdf (51,4 kB)  

VZN č. 1/2010 O nakladaní s KO a drobným stavebným odpadom

20.04.2010 18:24
1 2010.pdf (49,1 kB)  

VZN č. 2/2009 O podmienkach držania psov na území obce

20.10.2009 18:19
2 2009.pdf (379,2 kB)  

Hlavný kontrolór

25.02.2009 17:27
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva...
Záznamy: 751 - 760 zo 764
<< 73 | 74 | 75 | 76 | 77 >>