VZN 4/2016 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa škoslého zariadenia na území obce Hontianske Moravce

11.01.2017 09:52

VZN 42016.pdf (1097926)