Rozpočet 2017

10.01.2017 15:39

rozpočet 2017 výdavky-zverej..xls (97280)
rozpočet 2017 príjmy- zverej..xls (59904)