Aktuality

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

23.02.2015 11:45
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo   Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať   dňa...

Návrh VZN 1/2015

11.02.2015 11:26
Návrh VZN 1-2015.doc (84480)

Výsledky hlasovania v Referende o ochrane rodiny v našej obci

09.02.2015 11:42
Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie 674 Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 188 Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 188 Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 187 Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov...

Oznam

03.02.2015 10:27
Vážení spoluobčania, blíži sa termín dôležitej udalosti v našej krajine, termín 7. február, ktorý znamená pre nás jedinečnú možnosť vyjadriť svoj názor v referende o ochrane rodiny. Referendum, ako všeľudové hlasovanie je prejavom priamej demokracie a slobody človeka. Nenechajme...

Napísali o nás....

21.01.2015 21:10
zvolen.sme.sk/c/7599218/byty-pocet-obyvatelov-zdvojnasobili.html

Voľba hlavného kontrolóra

08.01.2015 15:27
Voľba hlavného kontrolóra.doc (619008) - vyvesené dňa 8.1.2015

Vianočný a novoročný vinš

22.12.2014 10:14

Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

09.12.2014 15:03
Pozvánka na ustanovujúce obecné zastupiteľstvo   Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva, ktoré sa...
<< 76 | 77 | 78 | 79 | 80 >>