Oznam

22.01.2016 13:56

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem

o to, aby im bola poskytovaná opatrovateľská služba, aby sa prihlásili

u Mgr. Jozefíny Babicovej

na t.č. 0911 844 201 najneskôr do utorka 26.1.2016.

Opatrovateľská služba bude poskytovaná od 1.2.2016.

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem

o voľné pracovné miesto

(1 voľné pracovné miesto) na pracovnú pozíciu opatrovateľka/ opatrovateľ aby doručili svoju žiadosť spolu s dokladom

o absolvovaní opatrovateľského kurzu najneskôr do utorka 26.1.2016

(žiadosť je potrebné doručiť na obecný úrad

v uzatvorenej obálke, označenej  nápisom opatrovateľka – NEOTVÁRAŤ)

 

V stredu 27.1.2016 bude na obecnom úrade o 14.00 hod. prebiehať prijímací pohovor.

Záujemcovia musia spĺňať nasledovné kritérium:

  • opatrovateľský kurz v počte 220 hodín