Archív článkov

Záverečný účet obce za rok 2011

17.07.2012 19:47
Záverečný účet za rok 2011.pdf (142,3 kB)  

Rozpočet obce na roky 2012 - 2014

20.04.2012 20:46
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29. 3. 2012 schválilo rozpočet obce na roky 2012 - 2014. Rozpočet 2012 príjmy.pdf (26,5 kB) Rozpočet 2012 výdavky.pdf (45,1 kB) Hospodárska činnosť 2012.pdf (62,9 kB)

VZN č. 1/2012 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach

20.04.2012 18:35
1 2012.pdf (34,5 kB)  

Zasadnutie OZ 29.3.2012

04.04.2012 19:01
Zápisnica 29.3.2012.pdf (33,1 kB) Uznesenia 29.3.2012.pdf (28,1 kB)  

VZN č. 2/2011 O miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobný stavebný odpad

05.01.2012 18:33
2 2011.pdf (613,8 kB)  

Záverečný účet obce za rok 2010

30.06.2011 19:45
Záverečný účet za rok 2010.pdf (144,3 kB)  

VZN č. 1/2011 O miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobný stavebný odpad

15.01.2011 18:31
1 2011.pdf (65,6 kB)  

Poverenie poslanca OZ zasupovaním starostu

28.12.2010 21:06
Poverenie poslanca OZ zastupovaním starostu.pdf (20,7 kB)  

Ustanovujúce zasadnutie OZ 21.12.2010

28.12.2010 21:04
Uznesenia 21.12.2010.pdf (22,3 kB)  

Zasadnutie OZ 12.12.2010

15.12.2010 20:59
Zápisnica 12.12.2010.pdf (30,1 kB)  
Záznamy: 681 - 690 zo 699
<< 66 | 67 | 68 | 69 | 70 >>