Oznam

26.03.2018 13:02

Oznamujeme vám, že na obecný úrad si môžete počas stránkových dní prísť prevziať platobné výmery na daň

z nehnuteľnosti, daň za psa

 a poplatku za TKO.