Ľudová izba

V našej obci máme zriadenú aj izbu ľudových tradícií, ktorá je umiestnená v priestoroch pri katolíckom kostole v našej obci v Opatových Moravciach.

 Ľudová izba bola otvorená22.9.2021. Izba bola zriadená pre zachovanie dedičstva našich predkov, aby mladšie generácie našich občanov mali predstavu o tom, ako žili ich starí rodičia . Aké mali zvyky, ako sa obliekali, čím sa zaoberali a pod. Pri prehliadke ľudovej izby má návštevník možnosť spoznať, koľko životnej múdrosti, dôvtipu, umeleckej zručnosti a pritom jednoduchosti je ukryté vo veciach dennej potreby našich predkov.  Mali by sme poznať život našich predkov, ktorí žili tu, u nás , na území našej vlasti , Slovenskej republiky, v Hontianskom kraji. Vštepujme svojim potomkom lásku k tradíciám, aby boli hrdí na svoj kraj, na svoju domovinu, aby sme úspešne predali tú pomyselnú štafetu národnej hrdosti a aby ju mal kto úspešne ďalej niesť. Lebo práve tradície nás robia tými jedinečnými, neporovnateľnými.  A my, v našej obci zriadením ľudovej izby, ponúkame širokej verejnosti nazrieť do spôsobu života našich predkov. Iniciátorom tejto myšlienky, zriadenia ľudovej izby, je poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Miroslav Prístavka, zakladateľkou pôvodnej ľudovej izby, ktorá bola v základnej  škole bola  Mária Meňušová a nápomocná jej bola  Jana Murínová. Finančnú podporu poskytuje Obec Hontianske Moravce, v zastúpení starostu Ing. Rudolfa Gabryša. Obec získala dotáciu z BBSK na ušitie svadobného kroja ľudovej izby v celkovej sume 40 000,- Sk

Exponátmi prispeli obyvatelia obcí: Hontianske Moravce, Hontianske Trsťany, Dudince. Sme veľmi vďační  všetkým, ktorí nám exponáty zapožičali alebo darovali.

Svoju návštevu môžete vopred nahlásiť  na obecnom úrade, tč. 045/555583915

Bude nám cťou, keď  si pri návšteve našej obce prezriete izbu ľudových tradícií.