FS Hrozienka

Detský folklórny súbor Hrozienka  vznikol v januári  v roku 2007. Má šestnásť  členov a  názov si vybrali podľa symbolu v erbe obce, kde je okrem iného vyobrazený strapec hrozna a členovia súboru sú hrozienkami  na tomto strapci. Iniciátorom myšlienky vzniku súboru bol Ing. Miroslav Prístavka a realizátorom myšlienky pani  učiteľka - ŠKD Mária Meňušová a scénaristka -  Mgr. Ľedmila Fridrichová a krajčírky detských krojov -  Margita Chobodová, Jana Ľuptáková. Činnosť súboru je financovaná obcou Hontianske Moravce. Detský folklórny súbor Hrozienka svojimi vystúpeniami rozdáva radosť, svojimi tanečnými pásmami a dramatickým vystúpeniami sa snažia o zachovanie historického dedičstva ľudovej slovesnosti v našej oblasti,

približujú spôsob života predkov, ich zvyky, odievanie.                                          

Taktiež týmito vystúpeniami sa u detí rozširuje vzdelanie vo viacerých prejavoch,  tanečnom, speváckom,  ako aj divadelnom, čo im bezpochyby dáva veľa pozitívneho v reálnom živote, pri vyjadrovaní sa aj v bežnom živote, bez trémy a ostychu.  Za obdobie od januára 2007 toho deti vo folklórnom súbore Hrozienka zažili dosť. Absolvovali veľké množstvo vystúpení pri rôznych príležitostiach a pre rôzne kategórie divákov.

Vystúpenia:

11. 5. 2008 pásmo detských ľudových tancov  – pre klub dôchodcov Hontianske Moravce

16. 5. 2007  pásmo detských ľudových tancov pri príležitosti Dňa matiek

9. 6. 2007 pásmo detských ľudových tancov pri príležitosti MDD

12. 10. 2007 dramatické pásmo Dajte žiačika do školy pre klub dôchodcov Hontianske Moravce

8. 11. 2007 dramatické pásmo Dajte žiačika do školy pri príležitosti otvorenia Ľudovej izby v Obci Hontianske Moravce

12. 12. 2007 pásmo Štedrý deň kedysi  pre klub dôchodcov Hontianske Moravce

19. 12. 2007 pásmo Štedrý deň kedysi pre rodičov vo vianočnej besiedke

23. 3. 2008 dramatické pásmo Dajte žiačika do školy pri príležitosti Dňa učiteľov

23. 3. 2008 dramatické pásmo Dajte žiačika do školy pri príležitosti Dňa učiteľov ale v popoludňajších hodinách na slávnostnej pedagogickej rade

11. 5. 2008 pásmo Jarné hry detí pri príležitosti Dňa matiek , organizované Ev. cirkvou a,v. Hontianske Moravce, vystúpenie bolo v Šudinciach

21. 5. 2008 pásmo Jarné hry detí pri príležitosti Dňa matiek , pre matky našich žiakov v budove školy

26. 5. 2008 pásmo detských ľudových tancov pri príležitosti návštevy majiteľov lesov zo Švédska v Hontianskych Moravciach.

30. 5. 2008 pásmo Jarné hry detí pre klub dôchodcov v Hontianskych Moravciach

3. 10. 2008 krátke pásmo pri príležitosti Kolaudácie viacúčelového ihriska v Hontianskych Moravciach

27. 10. 2008 dramatické pásmo Dajte žiačika do školy pri príležitosti návštevy poslancov Národnej rady SR, pánov poslancov Slabého a Lebockého, v budove školy Hontianske Moravce,

9. 11. 2008 dramatické pásmo Dajte žiačika do školy pri príležitosti 100. výročia narodenia nevidomej poetky Zuzany Meniarovej, v evanjelickom kostole v Hontianskych Moravciach, kde réžiu celého podujatia mal herec, režisér, scenárista pán Juraj Sarvaš.

2. 12. 2008 Jedinečné a neopakovateľné vystúpenie na Bratislavskom hrade pred poslancami NR SR.

12. 12. 2008 Zvykoslovné pásmo na Luciu

                      Zvykoslovné pásmo na Štedrý deň

                      3 koledy - vystúpenie pre členov Klubu dôchodcov, v  priestoroch školskej jedálne

16. 12. 2008 vystúpenie pre rodičov a rodinných príslušníkov vo vianočnej besiedke Zvykoslovné pásmo na Luciu, vinš na Božie narodenie a koledy

17. 12. 2008 vystúpenie v priestoroch novej budovy školy pri príležitosti slávnostného začatia výstavby bioplynovej stanice v Hontianskych Moravciach, na ktorom sa zúčastnil minister pôdohospodárstva SR - Stanislav Becík

13. 1. 2009 dostali deti z folklórneho súboru Hrozienka krásny, sladký darček čokoládového Mikuláša, ktorý vážil 2 kg a bol vysoký 55 cm od nášho spoluobčana,  pána Ivana Kaliského.

 

 

FS Hrozienka

TOPlist