Aktuality

PHSR mesta Dudince

28.10.2015 09:24
PHSR mesta Dudince.PDF (185023)

Výzva k občanom

26.10.2015 13:01
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v.doc (49664)

Parté

20.10.2015 11:14

Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

16.10.2015 09:26
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo   Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať   dňa...

Návrh VZN č. 2/2015

08.10.2015 10:23
VZN 2-2015.doc (45056)

Návrh - úprava rozpočtu

06.10.2015 13:29
úprava č.1 - 2015_vydavky.xls (86528) úprava č.1 - 2015_prijmy.xls (45056)  

Odpredaj majetku - Pozemkové spoločenstvo urbárskych a pasienkových spoločností " v likvidácii"

05.10.2015 09:30
Odpredaj Urbár (2).pdf (51732)

Realizácia projektu - oznam

25.09.2015 09:00
Obec Hontianske Moravce bola úspešná pri získaní dotácie na monitorovací systém (kamery). Tieto v prvej fáze monitorujú areál Základnej školy - verejné priestory. Aj touto formou chce obec zabezpečiť zníženie kriminality v našej obci. "Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej...
<< 70 | 71 | 72 | 73 | 74 >>