Návrh VZN 3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby

13.12.2016 09:34

VZN 2016 - opatrovateľská služba .rtf (112699) - návrh