Vážení občania dávame Vám 

do pozornosti:

Sčítanie obyvateľov, bytov a domov 2021

 • V dňoch od 15. 02 2021 do 31.03.2021 sa na území Slovenskej republiky vykoná elektronické sčítanie obyvateľstva.
 • Všetci tí, ktorí majú možnosť sa sami sčítať prostredníctvom internetu, je potrebné aby tak urobili v tomto termíne.
 • Ak v domácnosti žije viac členov, je potrebné aby si členovia pomohli navzájom s týmto sčítaním.
 • Tie domácnosti, v ktorých nie je možné aby sa členovia sami sčítali, t.j. nemôžu sa lebo nemajú prístup na internet , alebo nevedia sa sčítať sami,  toto sčítanie im pomôžu vykonať tvz. mobilný sčítací asistenti a to v čase od 1.4.2021 do 31.10.2021.
 • Mená asistentov budú včas oznámené. Títo po dohode, prídu do Vašej domácnosti so zariadením – tabletom – a pomôžu Vám s týmto sčítaním.
 • Sčítanie je povinné (§ 8, § 29 a 30 zákona 223/2019) 
 • Sčítanie je výlučne elekronické a integrované.
 •  Formulár má 14 otázok, ku všetkým otázkam budú vysvetlivky.     

Sčítací formulár : 

eso.scitanie.sk/sk

 

Upozornenie pre seniorov : 

Určite ste v médiách zachytili informáciu, že v období od 15. februára do 31. marca 2021prebieha na Slovensku elektronické sčítanie obyvateľstva, pri ktorom sa obyvateľ sčíta sám alebo pomocou blízkej osoby prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke www.scitanie.sk. 

Ak sa občan nemôže alebo nevie sčítať sám, môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď navštívi kontaktné miesto zriadené obcou/mestom, kde ho sčíta stacionárny asistent, alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

 

V tejto súvislosti upozorňujeme najmä seniorov, aby boli obzvlášť obozretní a nenaleteli podvodníkom, ktorí by sa mohli vydávať za mobilných asistentov. Riaďte sa prosím nasledovnými radami:

 • ak potrebujete pomoc mobilného asistenta,telefonicky kontaktujte obec, mesto alebo call centrum,

 • dôležité:VY telefonicky kontaktujete obec so žiadosťou o mobilného asistenta, nikdy nie naopak,

 • dohodnite si presný čas príchodu mobilného asistenta a zapíšte si jeho meno a priezvisko,

 • po príchode požiadajte mobilného asistenta, aby sa preukázal preukazom asistenta sčítania(je to jeho povinnosť) a skontrolujte si, či vás naozaj navštívila osoba, ktorej údaje ste si predtým zapísali,

 • inú osobu do svojho obydlia nevpúšťajte a ani jej neposkytujte svoje osobné údaje,

 • v prípade podozrenia z podvodného konania, kontaktujte políciu na čísle 158.

 

Asistované sčítanie bude prebiehať v období od 1. apríla do 31. októbra 2021.

 

Aktuality

Správa

05.09.2014 13:55
Starosta obce Ing. Rudolf Gabryš dňa 4. septembra 2014 prijal na obecnom úrade Mgr. Tatianu Behrovú (poradkyňu ministra vnútra JUDr. Róberta Kaliňáka). Prejednali a dohodli sa na spolupráci v rôznych pre obec prospešných oblastiach.

Videozáznam z obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.8.2014

02.09.2014 14:56
Oznam starostu obce Vážení občania Blížia sa komunálne voľby a v našej obci sa začali diať čudné veci. Určitá skupina občanov našej obce rozpútala nenávistnú , dehonestujúcu a ohováračskú kampaň voči starostovi,  proti našej škole  a voči...

Rekonštrukcia chodníkov v parku

20.08.2014 14:30
V uplynulých dňoch sa v našej obci začalo s rekonštrukciou chodníkov v parku. Táto rekonštrukcia zahŕňa dva chodníky v parku a chodník k obecnému úradu. Postupne vám budeme prinášať fotografie, ako sa nám skrášľuje stred našej obce.

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

13.08.2014 07:50
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo   Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať   dňa...

Rekonštrukcia autobusovej zastávky

08.07.2014 14:39
Od 1. júla sa v našej obci začalo s rekonštrukciou autobusovej zastávky v Kostolných Moravciach.  Búracie a stavebné práce vykonáva firma  „STAVEBNINY DADO Krupina“.  

Pozvánka na XVI. ročník Behu zdravia

06.07.2014 20:09
Vážení športoví priatelia, športovci, milí naši občania dovoľujeme si vás srdečne pozvať, či už ako bežcov ale aj ako divákov na našu tradičnú športovo- kultúrnu akciu už XVI. ročník Behu zdravia ulicami Obce Hontianske Moravce, ktorý sa uskutoční 19. júla /sobota/ so začiatkom o 15.00 hod. na...

Záverečný účet za rok 2013

01.07.2014 14:52
ZÚ H.Moravce2013(1).doc (213504)

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

23.06.2014 08:35
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. §13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 27. 06.2014 (piatok)...
<< 49 | 50 | 51 | 52 | 53 >>