Oznamy MUDr. Hulinu - Ambulancia praktického lekára pre dospelých Hontianske Moravce

21.05.2019 13:26

Oznamujeme občanom, že po obci bola rozšírená nepravdivá správa, že MUDr. Ivan Hulina ordinuje na Ambulancii praktického lekára pre dospelých iba do konca roka 2019. Týmto Vám dávam na vedomie, že uvedená ambulancia bude naďalej dlhodobo v plnej prevádzke, teda jej činnosť nebude ukončená ani prerušená, bude sa naďalej ordinovať.

Opakujeme, že uvedená fáma nebola založená na pravde.

 

Oznamujeme občanom, ktorí majú trvalé bydlisko v Hontianskych Moravciach a nie sú prihlásení na Ambulancii praktického lekára pre dospelých, nech tak urobia čím skôr a do evidencie sa prihlásia na zdravotnom stredisku v kaštieli v ktorýkoľvek pracovný deň okrem utorka, aby mohli byť v prípade potreby vyšetrení. Inak by sa museli dostaviť na lekárske vyšetrenie k svojmu obvodnému lekárovi, ku ktorému doteraz patria.

Prihlásiť sa môžu aj občania s iným trvalým pobytom.Na prihlásenie nie je nutné čakať v čakárni.