Archív článkov

VZN č. 1/2012 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach

20.04.2012 18:35
1 2012.pdf (34,5 kB)  

Zasadnutie OZ 29.3.2012

04.04.2012 19:01
Zápisnica 29.3.2012.pdf (33,1 kB) Uznesenia 29.3.2012.pdf (28,1 kB)  

VZN č. 2/2011 O miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobný stavebný odpad

05.01.2012 18:33
2 2011.pdf (613,8 kB)  

Záverečný účet obce za rok 2010

30.06.2011 19:45
Záverečný účet za rok 2010.pdf (144,3 kB)  

VZN č. 1/2011 O miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobný stavebný odpad

15.01.2011 18:31
1 2011.pdf (65,6 kB)  

Poverenie poslanca OZ zasupovaním starostu

28.12.2010 21:06
Poverenie poslanca OZ zastupovaním starostu.pdf (20,7 kB)  

Ustanovujúce zasadnutie OZ 21.12.2010

28.12.2010 21:04
Uznesenia 21.12.2010.pdf (22,3 kB)  

Zasadnutie OZ 12.12.2010

15.12.2010 20:59
Zápisnica 12.12.2010.pdf (30,1 kB)  

Určenie počtu poslancov OZ

27.09.2010 20:53
Určenie počtu poslancov OZ.pdf (20,3 kB)  

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

27.09.2010 20:50
Rokovací poriadok OZ.pdf (51,4 kB)  
Záznamy: 521 - 530 zo 537
<< 50 | 51 | 52 | 53 | 54 >>