75. výročie SNP - 29. august 2019

26.08.2019 08:35

V tento deň si pripomíname 75. výročie začiatku Slovenského národného povstania. SNP je jednou

z najvýznamnejších udalostí slovenských národných dejín.

S úctou a vďakou si spomíname na hrdinských vojakov, partizánov, ktorí odolávali presile a aj napriek utrpeniam  a obetiam kliesnili cestu aj nášmu dnešnému životu.  Pri tejto príležitosti spoločne položíme veniec k pomníku padlých v našej obci pri bývalej Budove PD  v stredu 28.8.2019 o 10.00 hod.