Oznam zber plastov

16.08.2019 08:36

Oznamujeme vám, že v stredu 21.8.2019 sa v našej obci uskutoční 

 zber plastov a papiera.

Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku.

Do plastov patria:

stlačené alebo zošliapnuté plastové fľaše, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly

z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

Taktiež sem patria: kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky.

Zber papiera:

 Časopisy a noviny zviažte zvlášť a kartóny zvlášť

a vyložte ich tiež pred dom alebo bytovku.

Ďakujeme, že sa zapájate do separovania odpadu.

 

 Prosíme obyvateľov bytových domov, aby pri zbere plastov vpustili pracovníčku obecného úradu

 do vchodu, aby mohla do schránok

 vložiť nové vrecia na plasty.

V prípade ak sa nedostane do vchodu vrecia si budete môcť vyzdvihnúť 

na obecnom úrade.

Ďakujeme