Telovýchovná jednota

Futbalový klub

V súčasnosti telovýchovnú jednotu Hontianske Moravce financuje Obec Hontianske Moravce. Posledné roky je len mužstvo dospelých, ktoré sa v súťažnom ročníku 2007/2008 umiestnilo na 3. mieste v II. triede okresnej  súťaže. V jeseni sa začala nová sezóna 2008/2009, kde po jesennej časti súťažného ročníka je naše mužstvo na 1. mieste okresnej súťaže. V súčasnosti po Vladimírovi Jaďuďovi je trénerom Vladimír Nuota ml. V roku 1983 sa začali svojpomocne stavať na súčasnom futbalovom ihrisku šatne. Po rokoch užívania sa tieto dosť opotrebovali a keďže vedeniu obce záleží na tom, aby sa športovci v našej obci, deti a mládež mohli dostatočne športovo vyžiť v roku 2007 až 2008 vynaložila na komplexnú rekonštrukciu šatní cca 500.000 sk (nové podlahy, sprchy, toalety, novú strechu, fasádu, zariadenie a nábytok, záchytné siete, nové siete na bránky a iné).

Futbalisti - hráči, ktorí v dnešnom období reprezentujú obec: Ľachký Juraj, Hronec Jaroslav ml., Mažgút Ján, Markovič Juraj, Balvšík Peter, Brnolák Jozef, Kohút Pavel, Mažgút Miroslav, Ľachký Miroslav, Bc. Marcel Prístavka, Ing. Ján Pekár, Ing Daniel Pekár, Ing. Vladimír Ľachký, Ján Hollý, Baláž Ondrej, Miroslav Plošický, Ing. Miroslav Prístavka, Ing. Stanislav Kulich., Alexander Farion, Peter Drotár.

Výbor TJ H. Moravce:

Prezident klubu: Ľudovít Bavlšík

Manažér klubu: Lýdia Ľachká

Tajomník: Jaroslav Chrien

Členovia klubu: Ing. Vladimír Ľachký, Jozef Bernolák, Miroslav Mažgút, Nuota Vladimír (zároveň aj tréner).

Farby futbalového klubu Hontianske Moravce sú zelená a žltá.

História futbalu

Podľa rozprávania pamätníkov, bol v našej obci založený futbalový oddiel začiatkom 20. storočia. Zachované fotografie sa našli od roku 1953 ( kniha Vlastivedná monografia Hontianske Moravce, Ing. Naď). Činnosť telovýchovnej jednoty v tých rokoch bola zabezpečovaná z príspevkov okresného výboru Československej telovýchovnej jednoty, MNV, ale hlavne z vlastných finančných prostriedkov, ktoré si členovia TJ zarábali brigádami na JRD, čistením vodných tokov a pod. Dopravu na futbalové zápasy futbalistov ako aj fanúšikov zabezpečovalo JRD vlastným autobusom. Na to aby sa v malých obciach hral futbal je treba veľké nadšenie, ktoré mnohokrát nikto ani neocení. V rokoch 1985/1986 to boli hlavne Ján Krempaský Stanislav Kulich, Ľudovít Hrabovský, Jaroslav Borguľa a Ján Medveď ml., Vladimír Nuota ml., Richard Schmotzer, Jozef Antalov, Vladimír Bahýl, Ladislav Kováč.

Od roku 1953

1 | 2 | 3 | 4 >>

2002