Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva

03.10.2022 15:13
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce :
1. Oľga Múčková, Ing. 50 r., referentka krízového riadenia, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
2. Dalibor Tesársky, 37 r., prednosta obecného úradu, nezávislý kandidát
 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
1.  Jozef Bernolák, 71 r., dôchodca, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
2.  Simona Broškovičová Bernoláková, 44 r.,  nezamestnaná, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
3.Ján Brunauer, 57 r., školník, Republika
4.  Lucia Dodoková, 29 r., samostatne zárobkovo činná osoba, nezávislá kandidátka
5.  Iveta Durdíková, 34 r., administratívna pracovníčka, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
6.  Rudolf Gabryš, Ing. 66 r., starosta obce, Strana moderného Slovenska (sms)
7.  Rastislav Halaj, 47 r., masér, Strana moderného Slovenska (sms)
8.  Peter Jankov, 47 r., elektrikár, Republika
9. Jaroslav Jenčo, MUDr., 63 r., stomatológ, Strana moderného Slovenska (sms)
10. Zlatica Lomenová, 50 r., pracovníčka práčovne, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
11.  Martin Mačura, 45 r., vodič, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
12.  Ján Melicherčík, 45 r., technický riaditeľ, Hlas – sociálna demokracia
13.  Oľga Múčková, Ing., 50 r., referentka krízového riadenia, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
14.  Jozef Peťko, 54 r., živnostník, Hlas – sociálna demokracia