Zber plastov

03.09.2018 10:06

Oznamujeme vám, že v stredu 5.9.2018  v čase cca od 7.00 hod. sa v našej obci uskutoční zber plastov a papiera.

Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom, alebo bytovku. Časopisy a noviny zviažte zvlášť a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež pred dom alebo bytovku. Ďakujeme, že sa zapájate do separovania odpadu.