Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hont. Moravciach dňa 10.12.2012

25.11.2013 13:30

Zápisnica zo zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hont. Moravciach dňa 10.12.2012.doc (41984)