Zápisnice zo zasadnutia obceného zastupiteľstva v Hont. Moravciach 19.10.2015

22.10.2015 12:48

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hont. Moravci.pdf (469422)