Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva28.06.2022

30.06.2022 13:30

Zápisnica 28.6.2022.pdf (1965951)