Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hontianskych Moravciach dňa 31.3.2014

07.04.2014 14:56

Zápisnica zo zasadnutai obecného zastupiteľstva v Hontianskych Moravciach dňa 31.03.2014.doc (65536)