Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hont. Moravciach dňa 8.2.2016

12.02.2016 09:40

Zápisnica 8.2.2016.pdf (511043)