Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hont. Moravciach dňa 7.9.2012

25.11.2013 13:28

Zápisnica zo zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hont. Moravciach dňa 7.9.2012.doc (42496)