Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 19.12.2019

23.12.2019 13:10

Zápisnica 19.12.2019.pdf (1848388)