Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 4.10.2023

06.10.2023 08:23

Zápisnica 4.10.2023.docx (16544)