Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 30.6.2021

02.07.2021 11:20

Z8pisnica 30.6.2021.pdf (1005796)