Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 30.12.2020

04.01.2021 13:50

Zápisnica zo zasadnutie OZ 30.12.2020.pdf (700413)