Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 30.04.2021

04.05.2021 14:29

Zápisnica 30.4.2021 .pdf (1113316)