Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 25.6.2019

27.06.2019 13:40

Zápisnica 25.6.2019.pdf (2530099)