Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 24.10.2019

06.11.2019 09:31

Zápisnica 24.10.2019.pdf (1319898)