Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 23.05.2023

25.05.2023 11:21

Zápisnica 23.5.2023.docx (18476)