Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 19.6.2024

26.06.2024 10:52

Zápisnica 19.6.2024.pdf (881516)