Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 16.08.2018

21.08.2018 11:16

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hont. Moravciach 16.8.2018.pdf (872638)