Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 15.03.2022

18.03.2022 14:33

Zápisnica 15.3.2022.pdf (1229249)